Kråkesunds gap

Kråkesunds gap sjödrama på Västkusten

Kråkesunds gap.
Sjödrama vid kråkesunds gap. I hård storm spolades tankfartyget Crudo av Donsö upp på ett skär.
Motivet återger en av de mest dramatiska händelserna utanför Orust på 1970-talet då en räddningsaktion till sjöss genomfördes som saknar motstycke. Tullkryssaren TV 102 styrdes medvetet
rakt mot klippan för att rädda liv. Även fotografen
levde farligt denna dag. Från tullkryssarens hyttak tog han denna bild medan två tulltjänstemän höll honom i vardera benet, balanserande i den hårda sjön. Feb. 1973.